โครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
ทำเนีบยบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความความโป่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทิน
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2565


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ยุทธศาตร์
แผนพัฒนา 2556-2558
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส
ประชาสัมพันธ์เรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณา
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณ
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565)
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ทำเนีบยบุคลากร
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัด
กองคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่บ้านในเขต อบต.
หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะไฟหวาน
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคำหลวง
หมู่ที่ 3 บ้านกุดโง้ง
หมู่ที่ื 4 บ้านยางคำ
หมู่ที่ 5 บ้านท่าทางเกวียน
หมู่ที่ 6 บ้านป่าขนุน
หมู่ที่ 7 บ้านท่าเว่อ
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ไทยเจริญ
หมู่ที่ 9 บ้านวังเข้
หมู่ที่ 10 บ้านไทรทอง
หมู่ที่ 11 บ้านท่ามะไฟพัฒนา
ข้อมูลทั่วไป
ช่องทาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพนากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชนในการเลือกตั้ง
คู่มือแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือการปรฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
คู่มือการให้บริการประชาชน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ควบคุมภายใน
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศขยายแผนป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรฐานคุณภาพจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบรหารส่วนตำบล
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความความโป่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ปฏิทิน
เมนูทางขวา
นายบุญมา คงโพธิ์น้อย
นายก อบต.ท่ามะไฟหวาน
0854974003
สายตรงนายก ร้องเรียน ร้องทุกข์
นายบุญมา คงโพธ์น้อย
นายก อบต.ท่ามะไฟหวาน
FACEBOOK
https://www.facebook.com/jjmallland
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายงานพิเศษ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อ อปท
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
รับฟังความคิดเห้น
กระดานสนทนา
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
นายก อบต.ท่ามะไฟหวาน
สายตรงนายก
FACEBOOK
ข้อมูล อบต.
ประกาศ สำนักปลัด
ประกาศ กองคลัง
ประกาศ กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ กองช่าง
ประกาศ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แบบสอบถาม
กระดานกระทู้/สนทนา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,288,021

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การประชุมประชาคม
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ติดต่อเรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 044 - 056991   Fax : 044 - 056991
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download