ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561


  หน้าแรก     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
     รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาเปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาเปิดอ่าน
     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาเปิดอ่าน
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     แผนจัดหาพัสดุเปิดอ่าน
     แผนพัฒนาตำบลเปิดอ่าน
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552เปิดอ่าน
     พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่อปท.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ที่ได้ผลมากกว่า"เงิน"เปิดอ่าน
     เรียนรู้ความจริงของขันธ์ ๕ นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเปิดอ่าน
     ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเองเปิดอ่าน
     รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้เปิดอ่าน
     การจัดการองค์การรู้เปิดอ่าน

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.167.75.28
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,039,809

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการของ อบต.ท่ามะไฟหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.