ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 กิจกรรมรณรงค์ประสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561  ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี   ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด .....ขอขอบคุณท่านผอ.วิสันต์ คำสีหา และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ผู้นำชุมชน และกำลังใจตลอดสองข้างถนน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 8 มิ.ย.61 อบต.ท่ามะไฟหวาน ร่วมกับ รร.บ้านท่ามะไฟหวานรพ.สต.ท่ามะไฟหวาน ชมรมอสม.ต.ท่ามะไฟหวาน ร่วมใจประสานพลัง เดินรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของยุงลาย ขอขอบคุณท่านผอ.วิสันต์ คำสีหา และคณะครู นักเรียน รร.บ้านท่ามะไฟหวาน  ประธานอสม.และพี่น้องอสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้  ขอบคุณท่านนายอำเภอแก้งคร้อ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล มาเป็นกำลังใจ
 วันที่ 8 มิ.ย.61 อบต.ท่ามะไฟหวาน ดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมที่ 1 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคและมอบหมายภารกิจการกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย ทุกวันศุกร์  สำนักงานปลัดอบต.
 อบต.ท่ามะไฟหวาน ดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมที่ 2 รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก 2.1 ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ตามตารางนี้เลยนะ วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย หมู่ 7 หมู่ 9 วันอังคารที่ 12มิ.ย.หมู่ 5 หมู่ 8 วันพุธที่ 13 มิ.ย. หมู่ 3 วันพฤหัสที่ 14 มิ.ย. หมู่ 10 วันศุกร์ที่ 15 มิ. ย. หมู่ 4 หมู่ 6 วันจันทร์ที่ 18 กิจกรรมเดินรณรงค์ วันอังคารที่ 19 มิ.ย.หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 วันพุธที่ 20 มิ.ย. หมู่ 2  สำนักงานปลัด อบต.
 11 มิถุนายน 2561 อบต.ท่ามะไฟหวาน ร่วมกับรพ.สต.ท่ามะไฟหวาน อสม. ผู้นำชุมชน ร่วมรณรงค์ป้องโรคไข้เลือดออก ด้วยการออกพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ ม.7 ท่าเว่อ ม.5 ท่าทางเกวียน  ภารกิจนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยให้พี่น้อง ต.ท่ามะไฟหวาน ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก ต้องช่วยกันตัดวงจรการเกิดยุงลาย ไม่ให้ยุงเกิด ไม่ให้ถูกยุงกัด โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ คือ   1.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพักอาศัย  2.เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 3. เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ หรือเปลี่ยนทุกสัปดาห์ กำจัดลูกน้ำ ปราบยุงลาย ทุกวันศุกร์  ทำได้ด้วยมือคุณเอง เพียงเท่านี้ทุกบ้าน ทุกชุมชน ปลอดโรคไข้เลือดออกแล้ว       ทีมงานพลังหนุ่ม  อบต.ท่ามะไฟหวาน
 พาน้องหนูเรียนรู้ที่ศพด.แล้วไม่พอ..มาเป็นครัวเรือนตัวอย่างในชุมชนได้อีก..คนคุณภาพ..ครูคุณภาพ..ครัวเรือนคุณภาพ..ชุมชนคุณภาพ
 ศพด.วัดภูเขาทอง สังกัดอบต.ท่ามะไฟหวาน ...ไม่น้อยหน้า..ครูอาสาพาทำทั้งที่ศูนย์และที่บ้าน
 อบต.ท่ามะไฟหวาน เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแก้งคร้อ นำขนมไทยใบตองรสเลิศ"ขนมสอดไส้"ออกโรงทาน พิธีทอดผ้าป่าและสร้างฝายมีชีวิตโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน...
 รวมพลัง ผสานใจ อบต.ท่ามะไฟหวาน  อบต.เก่าย่าดี สร้างฝายมีชีวิต 
 วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ#อีกสองปีภูเขาสีแสด  
 สิ่งดีๆจึงเกิดขึ้น..บริหารจัดการขยะอินทรีย์..น้องหนูทำได้  ?รอปลูกไม้ให้สวยงาม เมื่อยามขยะกลายเป็นปุ๋ย#ศพด.อบต.ท่ามะไฟหวาน#  ขอบคุณ ครูทุกคน  และเจ้าของงาน #วินิจ นาพัว#
 ศพด.กุดโง้ง สังกัดอบต.ท่ามะไฟหวาน..บริหารจัดการขยะอินทรีย์..♥️สิ่งดีๆเกิดขึ้นในใจของน้องหนู..และครูทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกัน
 โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา โดย อบต.ท่ามะไฟหวานร่วมกับโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวใหม่และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร#วิธีชีวิตและผลผลิตของชาวนาตำบลท่ามะไฟหวาน
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน โดยท่านนายกสมคิด ด้วงชมภู และปลัดเพ็ญนภา วาดเขียน โดย สำนักงานปลัด อบต.จัดกิจกรรม โครงการ#พยุงธรรมค้ำไทยถวายองค์ราชินี”เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน โดยท่านนายกสมคิด ด้วงชมภู และปลัดเพ็ญนภา วาดเขียน โดย สำนักงานปลัด อบต.จัดกิจกรรม #โครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ทุกภาคส่วนภายในตำบลนาคำ มีส่วนร่วมกับวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลท่ามะไฟหวาน ประจำวันศุกร์ที่2ของเดือนกันยายน2560 ##เรียนการฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยเส้นปะ พานักเรียนเขียนชื่อตนเองแทนการพิมพ์ลายนิ้วมือเมื่อมารับเบี้ยยังชีพ.##ยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนอื่นด้วยโยคะ วิทยากรโดยครูสมคิด แลไธสง #ธรรมสร้างสุข ไหว้พระ รับศีล
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Integrity and Transparency Assessment - ITA )(ปปช)
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าต่อในวันพระ-วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของอำเภอแก้งคร้อ โดยท่านนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอแก้งคร้อนำคนหัวใจหิน คนหัวใจเพชรและหัวหน้าส่วนราชการกว่า 500 คน ประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าต่อในวันพระ-วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปีนี้อำเภอแก้งคร้อ มีคนหัวใจหิน 1,569 คน คนหัวใจเพชร 7 คนและช่วง 3 เดือนประหยัดค่าเหล้าได้ถึง 3,765,000 บาท นอกจากนั้นยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนบทเรียนการเลิกเหล้าของคนหัวใจเพชร -คนหัวใจหินและมอบเข็มคนหัวใจเพชร-เกียรติบัตรแก่คนหัวใจหินอีกด้วย...
 อบต.ท่ามะไฟหวาน ร่วมกับท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ช่วย ท่านแพทย์ฯ ท่านสารวัตรฯ ท่านสมาชิกสภา และประชาชนและพนักงาน อบต.ทุกท่าน ในความร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมตำบลท่ามะไฟหวาน ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)จัดโครงการ"ไทยเบฟ" รวมใจต้านภัยหนาว " ณ วัดภูเขาทอง ต.ท่ามะไฟหวาน โดย มีท่านมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน และ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอแก้งคร้อ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ,ผู้นำหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ และร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฎร ต.ท่ามะไฟหวาน จำนวน 400 ผืน
 อบต.ท่ามะไฟหวาน จัดงานโครงการงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ส.อบต. ประชาชนในชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมภาคเช้าทำบุญตักบาตร ภาคกลางวันจัดประกวดการประดิษฐ์กระทง ภาคค่ำ เป็นพิธีทางศาสนาและขอขมาต่อ แม่พระคงคา มีบทบาทในการจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
 กิจกรรมเพื่อสังคม » มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิสว่างคุณธรรม และองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2560 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภคให้ราษฏรตำบลท่ามะไฟหวานจำนวน 500 ชุด
 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย  เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 อบต.ท่ามะไฟหวาน นำโดยนายสมคิด ด้วงชมภู นายกอบต.ท่ามะไฟหวาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน โดยท่านนายกสมคิด ด้วงชมภู และปลัดเพ็ญนภา วาดเขียน โดย กอง สวัสดิการสังคม กำหนดตารางเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวานโดยท่านนายกสมคิด ด้วงชุมภูปลัดเพ็ญนภา วาดเขียน ได้มีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมประเพณีทอดเทียนกินผลไม้ตำบลท่ามะไฟหวาน ประจำปี 2560
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน โดยท่านนายกสมคิด ด้วงชมภู และปลัดเพ็ญนภา วาดเขียน โดย สำนักงานปลัด ร่วมกับผู้นำและประชาชน ทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณห้วยหางเขื่อน
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน โดยท่านนายกสมคิด ด้วงชมภู และปลัดเพ็ญนภา วาดเขียน โดย กอง สวัสดิการสังคม กำหนดตารางเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ วันนี้ # กิจกรรม การทำน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ/พิการ # ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลท่ามะไฟหวาน
วันที่  20 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน จัดกิจกรรม: บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ( ขยะ สร้าง บุญ )  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 (วันท้องถิ่นไทย)  ประจำปี 2560
9-10 มีนาคม 2560 อบต.ท่ามะไฟหวาน จัดค่ายเยาวชนคนรักดี วิถีพอเพียง ณ อรุณธรรมสถาน บ้านภูสองชั้น ต.เก่าย่าดี ด้วยกิจกรรมและสาระความรู้จากคณะวิทยากรว่าด้วย วิถีเกษตรตามรอยพ่อจากประธานเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่ คุณกิจจา อนุรักษา ต่อด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งท้องในวัยรุ่น โดยทีมโรงพยาบาลแก้งคร้อ พี่หมอน้อย ศศิธร ราชวงษ์ ภาคค่ำบรรยายธรรม ชีวิตมีคุณค่า โดยท่านพระครูวินัย วัดป่าโคกกุง อีกเต็มวันด้วยสถานการณ์และพิษภัยจากยาเสพติด สนุกสนานด้วยทีมวิทยากรทีมนี้ รตท.วิญญู คงโนนกอก ...สำเร็จดังประสงค์ด้วยความความร่วมมือจากผอ.สุทัศน์ ตนทา โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม และแรงหนุนจากกำนันอำนวย เหล่าชำนิ และผญบ.ทุกหมู่ ผอ.บุญมา คงโพธิ์น้อย รพ.สต.ท่ามะไฟหวาน ผอ.สุภาวดี คำแดง รร.บ้านยางคำ และพี่ดอกแก้ว พี่เสถียร ส.อบต.ม.4...เยาวชนรักดี ดีต่อชุมชน ต่อสังคม
 13-14 มีนาคม 2560 อบต.ท่ามะไฟหวาน จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ณ วัดภูเขาทอง เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ และมีสติตื่นรู้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วิทยากรจากวัดป่าสุคะโต และวัดภูเขาทอง ในการบรรยายธรรมและการเจริญสติปัฏฐานแบบเคลื่อนไหว...ฝึกตน รักษาจิต สำนึกรู้หน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ...ดีต่อตน ต่อประชาชน ต่อชุมชน
 14 มีนาคม 2560 อบต.ท่ามะไฟหวาน ร่วมกับอบต.เก่าย่าดี อบต.ซับสีทอง อบต.ท่าหินโงม โดยการสนับสนุนของบ.ประชารัฐรักสามัคคีชัยภูมิ บมจ.ไทยเบฟ และอบต.ท่ามะไฟหวาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนในประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และการดำเนินการต่อไป โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มต่างๆจาก4ตำบลภูแลนคามาร่วมแลกประสบการณ์และเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจากคุณทรรศิน สุขโต ที่ปรึกษาSEภาคเอกชนและอดีต ผอ.มูลนิธิสัมมาชีพ ผู้สร้างการเรียนรู้เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้บทบาทประชารัฐและสัมมาชีพ มาให้คำแนะนำดีดี...ดีต่อชุมชน 4 ตำบลภูแลนคา-ลำประทาว
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรม รณรงค์เชิญชวนใช้ถุงผ้า ตะกร้า ไปจ่ายตลาดนัดประจำหมู่บ้าน เริ่มโครงการ  1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560  ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชน ทำให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลาย เพื่อลดภาวะโลกร้อน และเพื่อให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า ไปซื้อของมากขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  
 โครงการนำร่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน กิจกรรม "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง" ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน วัตถุประสงค์โครงการ  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด โดยแยกขยะออกเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย กลุ่มเป้าหมาย  ครัวเรือนนำร่องในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน จำนวน 150 ครัวเรือน    
 โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด ปีที่ 1 “กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 19 กรกฏาคม 2559 วันอาสาฬบูชา เอาฤกษ์ประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่หมู่บ้านต้นแบบสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียงและตำบลต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา ...ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น..ลงนามความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย รพสต.ท่ามะไฟหวาน รร.ท่ามะไฟหวานวิทยาคม รร.บ้านท่ามะไฟหวาน รร.กุดโง้งดงสวนรค์ รร.บ้านท่าทางเกวียน รร.บ้านยางคำ รร.บ้านทุ่งคำหลวง หน่วยรักษาป่าที่ชย.9 ท่ามะไฟหวาน สภ.แก้งคร้อ(ลำปะทาว)และกำนันตำบลท่ามะไฟหวาน ดำเนินการ 5 มาตรการหลักคือ 1. ห้ามดื่มเหล้าในสถานที่ราชการทุกแห่ง 2. การจัดงานกีฬาทุกชนิดเป็นงานปลอดเหล้า 3. ห้ามดื่มห้ามขายเหล้าในบริเวณวัด 4. ร่วมรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้าอย่างจริงจัง และ 5. ไม่จำหน่ายเหล้าและบุหรี่แก่เด็กอายุตำว่า 20 ปี ..ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา..โดยได้รับเกียรติจากนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอแก้งคร้อ เป็นสักขีพยาน..มุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ครบพรรษา
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 อบต.ท่ามะไฟหวานร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ทุกแห่ง รพ.สต.ท่ามะไฟหวาน สภ.แก้งคร้อ(ลำปะทาว) หน่วยรักษาป่าที่ชย.9 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน เดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-16.30 น. ...1 เสียงของท่านมีความหมาย ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย..
โครงการบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ประจำปีการศึกษา 2556  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ดำเนินโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีตำบลท่ามะไฟหวาน ในการประกอบอาชีพ ตามหลักสูตร การจับกลีบและผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ และหลักสูตรการทำน้ำพริกนรก น้ำพริกนรกแมงดาและน้ำพริกเผา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพให้มีความหลากหลาย สามารถนำไปประกอบอาชีพ อันเป็นการสร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้กับครอบครัว คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยได้จัดกิจกรรม โครงการฯ ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2556
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนถาวร (Fix it Center) องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวานร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555             องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวานร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซ่อม สร้าง วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจากท่าน นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2555 ตำบลท่ามะไฟวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ           ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) เป็นประเพณีหนึ่งของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและหากหมู่บ้านใดทำบุญบั้งไฟติดต่อกัน 3 ปี จะทำให้ข้าวปลาสมบูรณ์มิได้ขาด           องค์การบริการส่วนตำบลท่ามะไฟหวานจึงได้ร่วมกับชาวตำบลท่ามะไฟหวาน จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
โครงการบวชป่าเฉลิมพระเกรียรติ  84  พรรษา  มหาราชา  รวมใจภักดิ์  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปี  2554  
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ
โครงการปลูกป่าและเปิดป้ายต่อต้านการบุกรุกและซื้อขายพื้นที่ป่า ประจำปี 2554 “ชาวท่ามะไฟหวานรักษาป่า ถวายบิดรมารดาแห่งแผ่นดิน”
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ  เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องเป็นยุทธศาสตร์หลักของการดำเนินงาน โดยได้จัดกลไกการดำเนินงานรองรับภารกิจทุกระดับ รวมถึงดึงภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่องตั่งแต่ปี ๕๒ เป็นต้นมา โดยแม้ว่ารัฐบาลจะเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังแต่ปรากฏว่าปัญหายาเสพติดก็ยังทวีความรุนแรงขึ้นและเป็นปัญหาที่ประชาชนมีความวิตกกังวลที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน  มุ่งเน้นผลักดันให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดให้สามารถยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติด มิให้ปัญหายาเสพติดกลับมาทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และความสงบสุข ความปลอดภัยโดยรวม
ป่าปรงพันปี แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดชัยภูมิ สถานที่ตั้ง   อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอแก้งคร้อและอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ไม่ไกลจาก"มอหินขาว"เท่าไรนัก)  ชื่ออย่างเป็นทางการยังไม่มีครับ แต่คนแถวนี้เขาเรียก "ป่าปรงพันปี" ทางเข้ามี 2 เส้นทาง เส้นทางแรก    จากอำเภอแก้งคร้อ ตัดขึ้นมาทางเขื่อนลำประทาว ถึงบ้านท่ามะไฟหวาน ผ่านอีก 5 หมู่บ้านคือ บ้านไทรทอง-บ้านกุดโง้ง-บ้านวังเข้-บ้านท่าทางเกวียน-ถึงหมู่บ้านสุดท้ายคือบ้านท่าเว่อ ต.ท่ามะไฟหวาน ก่อนเข้าสู่เส้นทางจริง (เข้าป่าแล้วครับ ป่าภูเขาอีกต่างหาก ถูกใจขาลุยทั้งหลาย 4x4 OFF ROAD) ต่อไปก็จะมีทางเข้าไร่มาเรื่อยๆจนถึงป่าปรง ปัจจุบันได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่ป่าปรง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน โดยท่านนายกนิคม  สุดชา และสมาชิก อบต.ท่ามะไฟหวาน ซึ่งเล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ (ผู้นำมี VISION) ถนนเส้นนี้ค่อนข้างดี รถปิกอัพขับเคลื่อน 2 ล้อก็พอไหว (ยกสูงหน่อยก็น่าจะดี) ถึงจะไกลไปหน่อยแต่ก็ขับสบายกว่า เส้นทางที่สอง จากอำเภอเมืองมาเส้นเดียวกันกับมอหินขาว แต่ไม่ได้แวะไปทางมอหินขาวนะครับ ให้ผ่านทางแยกเข้ามอหินขาว ยาวมาถึงบ้านท่าหินโงม แล้วก็เตลิดต่อไปยังบ้านซับสีทอง จะมีเส้นทางไปป่าปรงเหมือนกัน แต่ถนนเส้นนี้ค่อนข้างโหดครับ มีร่องน้ำเซาะ อาจจะลำบากหน่อย แต่ก็ไปได้ครับ
????การดับไฟป่าเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย  ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เทคนิคเฉพาะและต้องมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไฟป่า  ทราบถึงเทคนิคและวิธีการดับไฟป่าที่ถูกต้องและถูกวิธี  จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดับไฟป่าคือ  การเดินทางเข้าไปดับไฟป่าให้เร็วที่สุด  เพราะไฟที่เกิดขึ้นใหม่ยังไหม้ลุกลามอยู่ในวงแคบทำให้ง่ายต่อการควบคุม  แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วพื้นที่ที่เกิดไฟป่าส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเขาสูงชัน  การคมนาคมไม่สะดวก  การเดินทางดับไฟป่าบางครั้งต้องเดินทางด้วยเท้า  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน  ทำให้ไฟป่าที่เกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้างยากต่อการควบคุมในบางครั้งอาจทำให้เกิดไฟป่าใหญ่ขึ้น  ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องขอกำลังสนับสนุนในการดับไฟป่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ปัจจุบันนี้กรมป่าไม้ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครควบคุมไฟป่าเพื่อให้เป็นกำลังสนับสนุนดับไฟป่าเมื่อมีไฟใหญ่เกิดขึ้น  โดยสำนักงานป่าไม้จังหวัด  สำนักงานป่าไม้เขตและหน่วยงานของสำนักควบคุมไฟป่าที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศจะเป็นผู้จัดการฝึกอบรม  เนื่องจากอาสาสมัครเหล่านี้ยังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟป่าและยังไม่ทราบถึงเทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือดังไฟป่า  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี และหน่วยป้องกันและรักษาป่า ชย. 9(ท่ามะไฟหวาน) จึงได้จัดการฝึกอมรมอาสาสมัครในพื้นที่ให้เกิดความชำนาญและมีความพร้อมในการป้องกันไฟป่าตลอดเวลา โดยได้รับเกียรติท่านนายอำเภอแก้งคร้อ นายมนู  สร้อยพลอย เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี ๒๕๕๔       โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน  อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ    
เชิญท่องเที่ยวล่องแพเขื่อนลำปะทาว อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ                      อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดีและองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวล่องแพเขื่อนลำปะทาว ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งน้ำเขื่อนลำปะทาวให้มีสถานที่เล่นน้ำ มีสถานที่พักผ่อน รับประทานอาหารทั้งริมฝั่ง และบนแพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม น่าพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว   โดยนายจรินทร์ จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานท่องเที่ยวล่องแพเขื่อนลำปะทาว และพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หรือในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ของทุกปี  โดยเขื่อนลำปะทาว ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูแลนคา ในเขตตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ออกจากตัวจังหวัดชัยภูมิไปทางด้านทิศเหนือ ตามเส้นทางสายชัยภูมิ-น้ำตกตาดโตน-ตำบลท่าหินโงม สู่เขื่อนลำปะทาว  ระยะทางห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 40 กิโลเมตร
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการบริหารงานจากส่วนกลาง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยไม่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น   แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย   ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วย
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

 

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.161.116.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,099,010

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการของ อบต.ท่ามะไฟหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.