ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561


  หน้าแรก     ฝ่ายสภา 

ฝ่ายสภา
ฝ่ายสภา  


นายสุเทพ ใจเสมอ
ประธานสภา อบต.


นายประกอบ ปัดกอง
รองประธานสภา อบต.


น.ส.เปรมกมล แสงบรรลือฤทธิ์
เลขานุการสภา อบต.


นายประกอบ ปัดกอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายบุญสวน บุญทะระ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายสุเทพ ใจเสมอ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นางจิตษนี ตรงธิ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายสมพร ประสาทนอก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นางดอกแก้ว บุญโสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายเสถียร เที่ยงวิเศษ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายจตุพร สมพาศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


นางจำลอง มะโนลัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


นางสมพร มูลแก่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


นางอ้อย ศรศักดา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


นายสุริยัน ทองโปรย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7


นางสาวเปรมกมล แสงบรรลือฤทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7


นายบรรจง พรมวิหาญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9


นางสาวจุฑารัตน์ เดชรักษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9


นายเลียบ จันจอหอ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8


นายสายทน ศรีทวน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11


นายแสวง อือนอก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11


นายชูชาติ เหล่าทองสาร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10


นายสมัย เสื่อนไธสง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.161.116.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,099,048

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการของ อบต.ท่ามะไฟหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.