ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 สิงหาคม 2561


  หน้าแรก     ฝ่ายสภา 

ฝ่ายสภา
ฝ่ายสภา  


นายสุเทพ ใจเสมอ
ประธานสภา อบต.


นายประกอบ ปัดกอง
รองประธานสภา อบต.


น.ส.เปรมกมล แสงบรรลือฤทธิ์
เลขานุการสภา อบต.


นายประกอบ ปัดกอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายบุญสวน บุญทะระ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายสุเทพ ใจเสมอ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นางจิตษนี ตรงธิ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายสมพร ประสาทนอก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นางดอกแก้ว บุญโสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายเสถียร เที่ยงวิเศษ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายจตุพร สมพาศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


นางจำลอง มะโนลัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


นางสมพร มูลแก่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


นางอ้อย ศรศักดา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


นายสุริยัน ทองโปรย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7


นางสาวเปรมกมล แสงบรรลือฤทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7


นายบรรจง พรมวิหาญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9


นางสาวจุฑารัตน์ เดชรักษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9


นายเลียบ จันจอหอ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8


นายสายทน ศรีทวน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11


นายแสวง อือนอก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11


นายชูชาติ เหล่าทองสาร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10


นายสมัย เสื่อนไธสง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.161.49.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,077,809

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการของ อบต.ท่ามะไฟหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.