ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561


  หน้าแรก     ฝ่ายสภา 

ฝ่ายสภา
ฝ่ายสภา  


นายสุเทพ ใจเสมอ
ประธานสภา อบต.


นายประกอบ ปัดกอง
รองประธานสภา อบต.


น.ส.เปรมกมล แสงบรรลือฤทธิ์
เลขานุการสภา อบต.


นายประกอบ ปัดกอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายบุญสวน บุญทะระ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายสุเทพ ใจเสมอ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นางจิตษนี ตรงธิ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายสมพร ประสาทนอก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นางดอกแก้ว บุญโสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายเสถียร เที่ยงวิเศษ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายจตุพร สมพาศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


นางจำลอง มะโนลัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


นางสมพร มูลแก่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


นางอ้อย ศรศักดา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


นายสุริยัน ทองโปรย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7


นางสาวเปรมกมล แสงบรรลือฤทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7


นายบรรจง พรมวิหาญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9


นางสาวจุฑารัตน์ เดชรักษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9


นายเลียบ จันจอหอ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8


นายสายทน ศรีทวน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11


นายแสวง อือนอก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11


นายชูชาติ เหล่าทองสาร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10


นายสมัย เสื่อนไธสง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.97.221
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,055,502

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการของ อบต.ท่ามะไฟหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.