โครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร
ทำเนีบยบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความความโป่งใส
ร้องเรียนการทุจริต
ปฏิทิน
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2565


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพ

การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำรวจและจัดระบบข้อมูลพื้นฐานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

การจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทันเทคโนโลยี มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการกิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชนและสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พัฒนาระบบการบริหารและระบบการจัดการด้านสาธารณสุข

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/ศาลา/หอประชุม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงภูมิทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนา ระบบฐานข้อมูล

พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน

พัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

       

 

 

 

 

นายก อบต.ท่ามะไฟหวาน
สายตรงนายก
FACEBOOK
ข้อมูล อบต.
ประกาศ สำนักปลัด
ประกาศ กองคลัง
ประกาศ กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ กองช่าง
ประกาศ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แบบสอบถาม
กระดานกระทู้/สนทนา
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,287,987

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การประชุมประชาคม
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ติดต่อเรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 044 - 056991   Fax : 044 - 056991
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download