ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 พันธกิจ

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน

 การพัฒนาระบบการศึกษา  การกีฬา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดแนวทางพระราชดำริ 

 

เศรษฐกิจแบบพอเพียง  

 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร

 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม  โดยให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

 ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้  ความสามารถในการทำงาน  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการแก้ไขปัญหายา

เสพติด

 

 


ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.167.75.28
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,039,727

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการของ อบต.ท่ามะไฟหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.