ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 พันธกิจ

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน

 การพัฒนาระบบการศึกษา  การกีฬา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดแนวทางพระราชดำริ 

 

เศรษฐกิจแบบพอเพียง  

 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร

 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม  โดยให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

 ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้  ความสามารถในการทำงาน  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการแก้ไขปัญหายา

เสพติด

 

 


ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.161.116.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,098,957

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการของ อบต.ท่ามะไฟหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.